Танилцуулга
🏛️

Танилцуулга

MNCRAFT Minecraft сервер 2019 оны 8 сарын 1-нд анх нийтэд Faction серверээр нээгдэж байсан ба өдийг хүртэл Faction сервер 2 season, Survival сервер 2 season, түр зуурын vanilla survival сервер 2 удаа тус тус ажилласан.
🗿
Манай серверийн үндсэн үзэл баримтлалуудаас дурьдвал: - Цэвэр, vanilla шиг мэдрэмж (vanilla-ish 🌱) - Үргэлж Minecraft-н шинэ хувилбар (шинэ контент 🏔️) - Бүх тоглогчдод тэгш эрх (p2w 💸) - Нөхөрсөг хамт олон бүрдүүлэх (дүрэм зөрчигчид ☹️)
 
Survival Season 3 - Whitelisted серверт орох хүсэлтийн маягт