Survival

Хөгжүүлэгдэж байна. Хүлээх явцдаа өмнөх surival-н зарим зураг, бичлэгээс сонирхоорой.