Бусад

Серверийн дүрслэлийн багц идэвхжүүлэх

Серверийн жагсаалт дотроосоо дүрслэлийн багц идэвхжүүлэх серверээ сонгоно.
Зүүн доор байрлах "Засах" (Edit) товчин дээр дарна.
"Серверийн дүрслэлүүд" (Server Resource Pack)-г идэвхжүүлнэ (Enabled).
Болсон (Done) дээр дараад серверт холбогдоно.
Last modified 1mo ago
Copy link