Серверт нэвтрэх

Серверт нэвтрэн орох хэд хэдэн арга бий. Эндээс та тэдгээр аргуудын талаар үзээрэй.

Арга: 1

Minecraft-аараа серверт (IP: play.mncraft.net) ороод /login <нууц үг> тушаалыг ашиглана. <нууц үг> гэсний оронд бүртгүүлэхдээ ашигласан нууц үгээ оруулна.

Серверт ороод /login ашиглан нэвтрэх

Арга: 2-А

Серверт холбогдсоны дараа /login ашиглалгүйгээр mc.mncraft.net цахим хуудасны өөрийн бүртгэл рүү орж, доорх зурагт харагдаж буй "Серверт нэвтрэх" товчин дээр дарснаар нэвтэрнэ.

Хэрэглэгчийн хуудас

Арга: 2-Б

Серверт орохоосоо өмнө тоглож буй компьютероосоо mc.mncraft.net цахим хуудсанд нэвтрэн орж "Нэвтрэлт сэргээх" товчин дээр дарсны дараа серверт холбогдоход нууц үг оруулалгүйгээр автоматаар нэвтрэх болно.

Автоматаар нэвтэрсэн байдал