Цол, нэмэлт эрх
🎖️

Цол, нэмэлт эрх

Үндсэн эрхүүдээс гадна нэмэлт ямар ямар эрх, цолуудын тухай.

ЦОЛ

Хандивын хэмжээнээс хамааран 4 төрлийн цолоор урамшуулна. Мөн Minecraft бүртгэлтэй хүмүүс хандиваас гадна “Premium” цол авах боломжтой.

VIP

Нийт 20,000₮-өөс дээш хэмжээний хандив өгсөн байх бөгөөд хугацааны хязгаарлалт байхгүй.
 • Нэрийн урд v prefix.
 • Гадаад төрхөө солих эрх. /skin set <нэр>
 • Нэрийн ард tag. /tags (VIP)

VIP+

Нийт 50,000₮-өөс дээш хэмжээний хандив өгсөн байх бөгөөд хугацааны хязгаарлалт байхгүй.
 • VIP цолны бүх эрх.
 • Нэрийн урд v+ prefix.
 • Самбар дээр өнгөөр бичих.
 • Нэрийн ард tag. /tags (VIP+)
 • Ямар ч эд зүйлийг толгой дээрээ тавих. /hat

MVP

Нийт 80,000₮-өөс дээш хэмжээний хандив өгсөн байх бөгөөд хугацааны хязгаарлалт байхгүй.
 • VIP+ цолны бүх эрх.
 • Нэрийн урд m prefix.
 • Самбар дээр bold, italic зэргийг ашиглах.
 • Нэрийн ард tag. /tags (MVP)
 • Чатанд эможи ашиглах эрх. (/chatdisplay гэж эможи жагсаалтыг харах боломжтой)

MVP+

Нийт 120,000₮-өөс дээш хэмжээний хандив өгсөн байх бөгөөд хугацааны хязгаарлалт байхгүй.
 • MVP цолны бүх эрх.
 • Нэрийн урд m+ prefix.
 • Нэрийн ард tag. /tags (MVP+)
🔄
Серверт өөрчлөлт, шинэчлэлт хийгдэхтэй холбоотойгоор VIP, VIP+, MVP, MVP+ цолнуудын дагалдах эрхүүд ирээдүйд өөрчлөгдөж болно.

PREMIUM

Албан ёсны Minecraft бүртгэлтэй хүмүүст энэхүү цол олгогдох болно. (Худалдаж авах)
 • Нууц үггүй шууд нэвтрэх боломж.
 • Гадаад төрхөө солих эрх. /skin set <нэр>
 • Нэрийн ард tag. /tags ([P], [πρεμιυμ])

НЭРИЙН TAG-УУД

 • ⚡- Серверийн зохицуулагч, админ г.м.
 • VIP, VIP+, MVP, MVP+ - Хандивын цолнуудад харгалзах tag-ууд.
 • [P], [πρεμιυμ] - Premium цолтой хүмүүст
 • ❄2020❄ - 2020 оныг серверт угтсан тоглогчдод. (2020.01.01 00:00 GMT+8 үед серверт байсан)
 • ❄2021❄ - 2021 оныг серверт угтсан тоглогчдод. (2021.01.01 00:00 GMT+8 үед серверт байсан)
 • ❄2022❄ - 2022 оныг серверт угтсан тоглогчдод. (2022.01.01 00:00 GMT+8 үед серверт байсан)
 • ❆ - Survival S1-ийн хамгийн түрүүнд эцсийн цолонд хүрсэн тоглогч. (BrightHorizon)
 • ‹‹ 🗡🏹 ›› - Faction S2-т FTOP дээр тэргүүлсэн Faction-ий гишүүдэд. (BrightHorizon, Jnar_, Pearl, Vampire)
 • ₍♕♔♕₎ - Faction S2-н KOTH-д тэргүүлсэн Faction-ий гишүүдэд. (BrightHorizon, Jnar_, Pearl, Vampire)
 • ‹‹ 🔥 ⛏ 🔥 ›› - Survival S2-ийн хамгийн сүүлийн цолонд хүрсэн тоглогчдод. (Co1orz, Miana_Mirage)